Bhutan

Ray of Hope heeft de toestemming om proefdossiers op te starten voor een adoptie uit Bhutan. Hiervoor zijn we op zoek naar avontuurlijke kandidaat adoptanten.

We zoeken kandidaten die minstens 30 jaar oud zijn en die open kunnen staan voor een kindje ouder dan 5 jaar (vb. 5 - 7 jaar).

Onder 'downloads' 'allerlei' kan u de infobundel Bhutan vinden. Hierin kan u informatie vinden over adoptie uit Bhutan, de procedure en de onkosten hieraan verbonden.