Burkina Faso

Burkina Faso België
Oppervlakte 274 200 km² 30 528 km²
Inwoners 17 812 961 10 444 268
Levensverwachting (jaren) 54,43j 79,78j
Kindersterfte (per 1000 geboorten) 78,3 4,23
gemiddelde leeftijd moeder bij eerste geboorte 19,4 28
Overlijden moeder bij geboorte (per 100.000) 300 8
Toegang tot veilig drinkwater 79% 100%
Kinderen jonger dan 5j met ondergewicht 26% /
Geletterdheid 28,7% 99%

Landverantwoordelijke: Charlotte Leloup

CONTACTPERSOON

In Burkina Faso wordt Ray of Hope vertegenwoordigd door mevrouw Hazara Tarnanguida.

CENTRALE AUTORITEIT

Burkina Faso heeft het Verdrag van Den Haag ondertekend. Dit Verdrag schrijft de aanwezigheid van een Centrale Autoriteit die toeziet op het correcte verloop van adopties voor. In Burkina Faso wordt deze functie door le Ministère de l’Action Sociale opgenomen.

Dit ministerie oefent zijn taken uit doorheen la Direction Générale de l’Encadrement et de la Protection de l’Enfant et de l’Adolescent (DPEA). De directrice van de DPEA is mevrouw Bernadette Bonkoungou. Binnen de DPEA neemt de Direction des Placements et des Adoptions (DPA) de taken van de Centrale Autoriteit op.

Welke kinderen komen in aanmerking voor adoptie?

Voor kinderen die in Burkina Faso in een weeshuis terecht komen, probeert men in de eerste plaats een oplossing in Burkina Faso zelf te vinden.

 1. Men probeert ze vooreerst te plaatsen bij de overblijvende ouder (heel vaak de vader) of in de ruime familiekring. Veel kinderen in de weeshuizen keren na één of twee jaar terug naar hun vader of familie.
 2. Indien het voor het kind niet mogelijk is om terug naar zijn/haar familie te gaan, wordt het kind voorgesteld voor binnenlandse adoptie.
 3. Als binnenlandse adoptie dan niet mogelijk blijkt te zijn, wordt het kind voorgesteld voor internationale adoptie.

In Burkina Faso worden weeskinderen, vondelingen en afstandskinderen voorgesteld voor adoptie.

Weeskinderen

Het grootste deel van de kinderen in de weeshuizen in Burkina Faso zijn zogenaamde “orphelins mères”. Dit zijn kinderen van wie de moeder tijdens de bevalling gestorven is. Deze kinderen gaan heel vaak binnen het jaar of binnen de twee jaar terug naar hun vader of de brede familiekring.

Vondelingen

Nogal wat kinderen geboren uit incestueuze of buitenechtelijke relaties worden te vondeling gelegd. Als een vondeling wordt gevonden, gaat men steeds op zoek naar de moeder of de ouders van het kind. Het kind blijft dan minimum één jaar in het weeshuis. Na deze periode kan het kind adoptabel worden verklaard.

Afstandskinderen (= Kinderen afgestaan door biologische verwanten)

Afstandskinderen zijn kinderen die geboren zijn uit een incestueuze of buitenechtelijke relatie of kinderen van moeders met een psychisch probleem. De Burkinese cultuur aanvaardt geen buitenechtelijke of incestueuze kinderen; deze kinderen zijn ‘geboren in schande’. De moeder of de vader van deze kinderen moeten het kind afstaan als ze zelf terug in hun eigen familiekring willen opgenomen worden. Daarnaast worden moeders met psychische problemen gezien als moeders die niet voor hun kinderen kunnen zorgen. Deze kinderen worden vaak afgestaan. Moeders die hun kind willen afstaan en die in een andere situatie zitten, worden door een sociaal assistente van de overheid overtuigd om zelf de zorg voor hun kind op te nemen en ze worden hierbij ondersteund.

Meestal zijn de kinderen tussen 1 en 4 jaar oud. Er is ook vraag naar plaatsing van kinderen van 5 jaar of ouder.

Voorwaarden adoptanten

 • Heterokoppels die bij intake minstens 5 jaar gehuwd zijn
 • Minimumleeftijd 30 jaar
 • Minimaal leeftijdsverschil tussen kandidaat adoptant en adoptiekind is 15 jaar.
 • Kunnen open staan voor een kindje met leeftijd tussen 1- 4 jaar of ouder.
 • Zelf afreizen om je kindje te gaan ophalen is verplicht.

Procedure in Burkina Faso

1

Kandidaat-adoptanten kunnen hun vonnis en verslag van het maatschappelijk onderzoek overmaken aan de dienst om zich op een pre-wachtlijst te zetten.

2

Afhankelijk van het aantal toegekomen kinderen worden er intakes gepland. Dit houdt in dat er een bemiddelingsovereenkomst wordt getekend en een kindprofiel wordt opgesteld.

3

Na intake verzamelen de kandidaat-adoptanten de documenten van de documentenlijst. Er wordt gevraagd zoveel mogelijk in het Frans op te maken. De Nederlandstalige documenten worden door Ray of Hope vertaald naar het Frans. Ray of Hope zorgt voor de samenstelling van het dossier en de nodige legalisaties.

4

Het dossier wordt opgestuurd naar onze contactpersoon in Burkina Faso.

5

Ontvangst en behandeling van de dossiers van de kandidaat-adoptanten.

6

De Centrale Autoriteit onderzoekt het dossier en stuurt een ontvangstmelding.

7

In Burkina Faso wordt een sociale studie van het kind gedaan en wordt de geboorteakte opgevraagd. Daarnaast worden medische testen uitgevoerd. La Direction des Placements et des Adoptions et Parrainages (DPAP) gaat na of de kinderen adoptabel zijn.

8

De rapporten worden overhandigd aan Ray of Hope en vervolgens in het multidisciplinair team besproken om een matching op te maken. Hierbij wordt rekening gehouden met de wachtlijst, de leeftijd van het kind en het vooropgestelde kindprofiel van de ouders.

9

Het voorstel van Ray of Hope wordt overgemaakt aan Kind en Gezin. Indien zij hun akkoord geven met de matching worden de kandidaten op de hoogte gebracht van het aan hen voorgestelde kind.

10

De kandidaat-adoptanten komen naar Ray of Hope voor de aanvaarding.

11

Na het akkoord wordt het kinddossier door de advocaat van Ray of Hope neergelegd op de rechtbank van de plaats waar het kind verblijft.

12

Na ontvangst wordt de notaris van Ray of Hope gecontacteerd om de notariële adoptieakte op te stellen die de partijen ertoe verbindt de adoptie te laten doorgaan.

13

Tussen het ondertekenen van de akte en het uitspreken van het vonnis wordt er 3 maanden gewacht.

14

Alle betrokken partijen worden gehoord op de rechtbank. De kandidaat adoptanten worden vertegenwoordigd door de contactpersoon of de advocaat van Ray of Hope.

15

Na goedkeuring van de rechter volgt er een finaal adoptievonnis.

16

Bij een positieve uitspraak van de rechter worden de geboorteakte en paspoort aangevraagd en alle documenten worden gelegaliseerd en ingediend op de Belgische ambassade in Burkina Faso. La Direction des Placements et des Adoptions et Parrainages(DPAP) controleert het vonnis en stelt vervolgens 2 documenten op: een gelijkvormigheids- of conformiteitsattest (een document dat aantoont dat de normale procedures zijn gevolgd) en een toelating voor het kind om het land met de adoptieouders te verlaten. Deze documenten worden overgedragen aan de Federale Centrale Autoriteit (FCA) voor Adoptie in België.

17

Wanneer FCA de documenten heeft ontvangen, kijken zij na of alles correct is verlopen en geven zij de voorlopige goedkeuring in het adoptiedossier. Dit betekent dat FCA een voorlopige erkenning uitschrijft voor de adoptie. Hiermee geeft FCA aan de Belgische ambassade in Burkina Faso de opdracht een visum voor het kind uit te schrijven.

18

De ouders blijven tussen 10 en 14 dagen in Burkina Faso. Tijdens hun afreis moeten ze enkele dingen in orde brengen zoals het visum van het kindje en DPA bezoeken om een document te ondertekenen. Daarnaast geven ze er een document af dat bewijst dat het kind het weeshuis verlaten heeft.

19

Tussen toewijzing en afreis bedraagt de geschatte wachttijd 8 tot 12 maanden wanneer alles vlot kan verlopen.

Medische geschiedenis van de kinderen

Kinderen worden steeds getest op HIV, Hepatitis B en Sikkelcelanemie. Kinderen met een beperking worden voorgesteld indien de kandidaat-adoptanten een specifieke vraag naar een kind met een beperking stellen. Alle medische rapporten worden nagekeken en geïnterpreteerd door Dr. Luc Janssen, de teamarts van Ray of Hope.

Wachttijden

De wachttijd is afhankelijk van het opgegeven kindprofiel, het aantal wachtende kandidaat-adoptanten en de weeshuizen. De wachttijd na intake bedraagt ongeveer 2-3 jaar.

Kostprijs

Kosten die betaald worden aan Burkina Faso: € 6.800

 • Vertaalkosten
 • Administratiekosten
 • Enz.

Kosten die betaald worden in België: € 6.745

 • Legalisaties
 • Werkingskosten/secretariaatskosten
 • Vertaalkosten kinddossier
 • Nazorg
 • Enz.

Totaal: € 13.545,00

Een gedetailleerde afrekening kan u verkrijgen op kantoor. U kan ons contacteren op het nummer 09/356.75.79 of via e-mail: info@rayofhope.be

Links over Burkina Faso