Ethiopië (enkel roots)

In Ethiopië is een wetsvoorstel goedgekeurd dat interlandelijke adopties uit Ethiopië niet langer goedkeurt. Er kunnen geen dossiers opgestuurd worden, maar Ray of Hope blijft wel actief in Ethiopië om rootsvragen verder op te nemen.

Ethiopië België
Oppervlakte 1 104 300 km² 30 528 km²
Inwoners 93 877 025 10 444 268
Levensverwachting (jaren) 60j 79,78j
Kindersterfte (per 1000 geboorten) 58 4,23
gemiddelde leeftijd moeder bij eerste geboorte 19,6 28
Overlijden moeder bij geboorte (per 100.000) 350 8
Toegang tot veilig drinkwater 44% 100%
Kinderen jonger dan 5j met ondergewicht 29,2% /
Geletterdheid 39% 99%

Landverantwoordelijke: Charlotte Leloup

Overheid: Ministry of Women, Children and Youth Affairs (MOWCYA)

Contactpersoon Ethiopië: Bruk Beyene Ayano

Welke kinderen kwamen in aanmerking voor adoptie?

Vanuit Ethiopië werden in het verleden kinderen voorgesteld met volgende achtergrond:

  • Vondelingen
  • Weeskinderen
  • Kinderen afgestaan door verwanten

Sinds 2010 wordt er in Ethiopië een meer open adoptiebeleid gevoerd. Men stelt de achtergronddocumenten die voorhanden zijn in het dossier van MOWCYA (lokale autoriteit inzake adoptie) ter beschikking. We kunnen vaststellen dat men bij de kinderen die worden afgestaan de gekende informatie van verwanten meegeeft en dat de personen die afstand doen ook bevraagd worden op de rechtbank om zeker te zijn dat hun keuze weloverwogen genomen is.

In het geval van een vondeling blijft de informatie beperkt, maar wordt er wel een onderzoek door de politie gedaan en gebeuren er verschillende publicaties in de krant.