Haïti

Haïti België
Oppervlakte 27 751 km² 30 528 km²
Inwoners 9 893 934 10 444 268
Levensverwachting (jaren) 63,18j 79,78j
Kindersterfte (per 1000 geboorten) 49,43 4,23
gemiddelde leeftijd moeder bij eerste geboorte 22 28
Overlijden moeder bij geboorte (per 100.000) 350 8
Toegang tot veilig drinkwater 62% 100%
Kinderen jonger dan 5j met ondergewicht 18,9% /
Geletterdheid 48,7% 99%

Landverantwoordelijke: Erika Van Beek

Overheid: Institut de Bien-Être Social et des Recherches (IBESR)

Contactpersoon Haïti: Yolette Aupont

Welke kinderen komen in aanmerking voor adoptie?

Kinderen die uit Haïti worden geadopteerd hebben in hun land geen mogelijkheden om opgevangen te worden in hun eigen of andere familie en vinden dan ook in België een nieuwe thuis.

De kinderen die in aanmerking komen voor adoptie zijn - Vondelingen - Weeskinderen - Kinderen afgestaan door hun beide biologische ouders - Kinderen waarvan de ouders zijn ontzet uit de ouderlijke macht.

Wanneer er broers of zussen adoptabel zijn, zal Haiti deze steeds trachten samen te plaatsen in één gezin.

Voorwaarden adoptanten

 • Alleenstaande vrouwen en heteroseksuele koppels komen in aanmerking voor adoptie.
 • Leeftijd: minimaal 30 jaar en maximaal 50 jaar op moment van het indienen van het dossier bij IBESR
 • heteroseksuele koppels dienen minimaal 5 jaar gehuwd of samenwonend te zijn, in dat geval volstaat het wanneer één van beide adoptanten ouder is dan 30 jaar
 • Wanneer er kinderen ouder dan 8 jaar in het gezin zijn moeten zij hun akkoord geven met de komst van een adoptiekindje in het gezin.
 • Er worden geen voorwaarden gesteld aangaande kinderen in het gezin.

Procedure

1

Ray of Hope werkt samen met IBESR in Haïti. IBESR staat voor Institut du Bien-être Social et des recherches. Het is de Centrale Autoriteit inzake adoptie.

2

Kandidaten verzamelen de documenten volgens de vooropgestelde documentenlijst. Deze documenten worden door Ray of Hope vertaald naar het Frans, gelegaliseerd en op de correcte manier overgemaakt aan IBESR in Haiti

3

Alle dossiers van alle kandidaat adoptanten in Haïti worden op één centrale wachtlijst geplaatst door IBESR.

4

Het IBESR ontvangt dossiers van kinderen en controleert de adoptabiliteit van de kinderen.

5

Het IBESR zal een adoptabel kind voorstellen aan een bepaalde familie.

6

Pas na akkoord van het multidisciplinaire team en VCA zal het kindvoorstel aan de betreffende kandidaat-adoptanten worden overgemaakt.

7

Indien zij het kindje aanvaarden moeten zij binnen 15 dagen hun aanvaarding overmaken aan IBESR.

8

De kandidaat adoptanten worden door het IBESR uitgenodigd voor een gewenningsperiode (periode de familiarisation) in Haiti: dit betekent concreet dat de kandidaat-adoptanten voor een periode van minimaal twee weken naar Haiti moeten afreizen om het kind te ontmoeten en te leren kennen.

9

Binnen 10 dagen na deze periode levert IBESR hun akkoord of weigering met de adoptie af. (autorisation d’adoption)

10

In geval van akkoord start de juridische procedure: 10.1 Het dossier wordt ingediend bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg voor homologatie 10.2 De rechtbank van eerste aanleg spreekt de adoptie uit of weigert ze obv een gemotiveerd advies. In geval van weigering kunnen de kandidaat-adoptanten een beroepsprocedure starten. 10.3 Binnen 5 dagen na positieve uitspraak van de adoptie zal de ambtenaar van de burgerlijke stand van de woonplaats van het adoptiekind een adoptieakte uitreiken. 10.4 IBESR stelt binnen 10 dagen het conformiteitsattest op, wat betekent dat de procedure conform het Haagse verdrag is gelopen.

11

Als de juridische procedure rond is dan volgen de legalisaties van alle stukken in Haïti.

12

De laatste stap zijn de legalisaties op de Belgische ambassade.

13

Dan worden alle documenten per DHL naar de Federale Centrale Autoriteit inzake adoptie in België gestuurd.

14

Indien zij goedkeuren sturen ze dit door aan de verantwoordelijke ambassade en het Belgische ereconsulaat in Haiti en wordt het voorlopige Belgische paspoort voor het kind uitgereikt.

15

Wanneer het paspoort is uitgereikt kunnen de adoptie- ouders het kindje ophalen.

16

Hierna start de periode van nazorg die voor Haiti gedurende 8 jaar na aankomst van het kind dient te worden volbracht.

Interlandelijke adoptie vanuit Haiti is steeds een volle adoptie.

Medische geschiedenis van de kinderen

Wanneer kandidaat-adoptanten kiezen om een kind uit Haïti te adopteren, dienen zij rekening te houden met enkele medische aspecten. De kinderen worden getest op Syfilis, Hepatitis B (HBSaG), sikkelcelanemie en HIV. De HIV-testing is echter niet sluitend tot het kind de leeftijd van 18 maanden bereikt heeft.

De meeste kinderen komen met een redelijke gezondheid aan in hun gezin. Toch moet er rekening gehouden worden met de kans op ondervoeding of een licht motorische achterstand. In principe worden er vanuit Haïti geen kinderen voorgesteld waarvan geweten is dat ze een ernstige beperking hebben.

Wachttijd

Lopende procedures in onze buurlanden leren ons dat de kandidaat-adoptanten 1 à 2 maanden na toewijzing voor de familiarisatieperiode (ca 15 dagen) moeten afreizen. Hierna neemt de juridische procedure +/- 9 maanden in beslag waarna de familie het kindje kan ophalen (ca 10 dagen ter plaatse).

Kostprijs

Kosten die betaald worden in Haïti: 855 500 HTG (=+/- 12 000€) + 1000€

 • Vertaalkosten
 • Administratiekosten
 • Legalisaties
 • Kosten voor medische testen
 • Enz.

Kosten die betaald worden in België: € 7.055

 • Legalisaties
 • Vertaalkosten kinddossier
 • Nazorg
 • Secretariaatkosten
 • Enz.

Totaal: € 20.055

Een gedetailleerde afrekening kan u verkrijgen op kantoor. U kan ons contacteren op het nummer 09/356.75.79 of via e-mail: info@rayofhope.be

Links over Haïti