India

India België
Oppervlakte 3 287 263 km² 30 528 km²
Inwoners 1 220 800 359 10 444 268
Levensverwachting (jaren) 67,48j 79,78j
Kindersterfte (per 1000 geboorten) 44,6 4,23
gemiddelde leeftijd moeder bij eerste geboorte 19,9 28
Overlijden moeder bij geboorte (per 100.000) 200 8
Toegang tot veilig drinkwater 92% 100%
Kinderen jonger dan 5j met ondergewicht 43,5% /
Geletterdheid 62,8% 99%

Landverantwoordelijke: Annelies De Prest

Overheid: Central Adoption Resource Authority (CARA)

Contactpersoon India: Raji Nair

Welke kinderen komen in aanmerking voor adoptie?

 • Weeskinderen
 • Verlaten kinderen
 • Afgestane kinderen

De adoptabiliteit wordt vastgesteld door de Child Welfare Committee van het district waar het kind verblijft.

De richtlijnen van de Central Adoption Resource Authority (CARA) leggen op dat 80% van de adoptabele kinderen binnenlands geplaatst moeten worden. Enkel kinderen die niet in India zelf kunnen geadopteerd worden, mogen voorgesteld worden voor interlandelijke adoptie.

Er worden veel inspanningen geleverd om de kinderen die nood hebben aan adoptie via binnenlandse adoptie in India te plaatsen.

Hierdoor is het minimum kindprofiel 2 – 4 jaar bij kindvoorstel.

Uit India worden vaak kinderen voorgesteld met een licht tot matige medische aandoening. Daarom wordt voor India veel aandacht besteedt aan het opmaken van een duidelijk medisch kindprofiel voor kandidaat adoptanten die hiervoor open staan.

Het is ook mogelijk om een aanvraag in te dienen voor een niet-special needs kindje.

Voorwaarden adoptanten

In goede gezondheid zijn en geen besmettelijke of terminale ziekten hebben en geen mentale of fysieke beperking die kan beletten om de zorg voor een kind op te nemen.

Over voldoende financiële middelen beschikken om een kind op te voeden.

Er mogen maximum 2 kinderen in het gezin zijn. Families met 3 of meer kinderen in het gezin, komen wel in aanmerking voor een special needs aanvraag.

Het leeftijdsverschil tussen de kandidaten en het kindje moet minstens 25 jaar zijn.

Gehuwde heterokoppels (min. 2 jaar huwelijk)

KA 25j - 45j én samengetelde leeftijd is minder dan 90 jaar:
Min. kindprofiel 0 – 4 jaar bij toewijzing

KA 45j - 50j of samengetelde leeftijd is tussen 90 en 100:
Min. kindprofiel 4 – 6 jaar bij toewijzing

KA 50j - 55j of samengetelde leeftijd is tussen 100 en 110: Min. kindprofiel 8 - 10 jaar bij toewijzing

Alleenstaanden (hetero)

KA 30j - 45j : Min. kindprofiel 0 – 4 jaar bij toewijzing
KA 45j - 50j : Min. kindprofiel 4 – 6 jaar bij toewijzing
KA 50j - 55j : Min. kindprofiel 8 - 10 jaar bij toewijzing.

Alleenstaande man kan geen meisje adopteren

Procedure in India

Adoptie uit India verloopt via de centrale autoriteit CARA. Kandidaat adoptanten moeten door de adoptiedienst online geregistreerd worden in het CARINGS systeem. Dit systeem gaat steeds open de eerste werkdag van de maand en sluit automatisch zodra er wereldwijd 100 aanvraagdossiers zijn ingelogd.

CARA kan dit inlogsysteem ook tijdelijk sluiten indien er reeds voldoende dossiers zijn ingelogd.

We kunnen niet op voorhand voorspellen hoeveel dossiers wij per maand kunnen registreren aangezien wereldwijd meer dan 50 adoptiediensten erkend zijn en het systeem vaak na een paar minuten reeds sluit als er 100 dossiers zijn ingelogd.

Procedure voor toewijzing

 • Kandidaat-adoptanten kunnen hun vonnis en verslag van het maatschappelijk onderzoek overmaken aan de dienst om zich op een pre-wachtlijst te zetten.
 • Afhankelijk van het aantal ingelogde dossiers in CARINGS worden er intakes gepland. Dit houdt in dat er een bemiddelingsovereenkomst wordt getekend en een kindprofiel wordt opgesteld.
 • Na intake verzamelen de kandidaat-adoptanten de documenten van de documentenlijst. De dienst staat in voor de vertalingen en voor de legalisatie van de documenten, ten einde het dossier op de correcte manier, conform de vereisten, in te sturen naar het herkomstland.
 • De adoptiedienst registreert de aanvraag in het CARINGS systeem. Zodra dit gelukt is, worden de kandidaat adoptanten hiervan op de hoogte gebracht.
 • CARA evalueert de aanvraag. Bij aanvaarding komt het dossier op de centrale wachtlijst bij CARA te staan.
 • De weeshuizen loggen op gelijkaardige wijze de kinddocumenten in van adoptabele kinderen. CARA probeert eerst om de kinderen bij Indische kandidaat adoptanten te plaatsen. Pas nadien kunnen zij een kindje matchen een een buitenlandse familie.
 • Zodra CARA een matching heeft gedaan voor kandidaat adoptanten van Ray of Hope, wordt de adoptiedienst hiervan op de hoogte gebracht.
 • Deze rapporten worden besproken binnen het multidisciplinaire team van Ray of Hope. De argumentatie voor de matching wordt overgemaakt aan Kind en Gezin. Indien zij hun akkoord geven met de matching worden de kandidaten op de hoogte gebracht van het aan hen voorgestelde kind.
 • Indien de kandidaat adoptanten het kindvoorstel accepteren, wordt het adoptiedossier aangevuld.

Procedure na toewijzing

 • Het volledige dossier wordt terug aan het weeshuis bezorgd.
 • Het dossier wordt ingediend bij CARA in Delhi voor de aflevering van het Non Objection Certificate (NOC)
 • Het weeshuis dient vervolgens het dossier in bij de bevoegde District Court, waar twee (of meer) hoorzittingen plaatsvinden. Hoelang de procedure hier duurt, is zeer sterk afhankelijk van de rechtbank en hun aantal lopende dossiers. In het verleden duurde dit 3 – 6 maanden onder normale omstandigheden.
 • Het vonnis en affidavit (geboorteverklaring) worden gelegaliseerd.
 • Het paspoort wordt aangevraagd bij het lokale paspoort bureau.
 • Ray of Hope heeft een contactpersoon in New Delhi nl Raji die instaat voor de legalisatie bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de visumprocedure bij de Belgische Ambassade in New Delhi.
 • De Federale Centrale Autoriteit evalueert het dossier en levert bij goedkeuring, de voorlopige erkenning af waardoor de Belgische Ambassade het visum kan afleveren.
 • De procedure voor legalisaties, paspoort en visa duurt ongeveer 3-4 maanden.
 • Beide ouders moeten afreizen om het kindje op te halen. Indien er een geldige reden is, kan één van beiden afreizen. Een verblijf ter plaatse varieert tussen één en twee weken, afhankelijk van de regio.
 • Na aankomst in België moeten de adoptanten naar de FCA voor de definitieve erkenning.
 • De nazorg – afspraken voor een adoptie uit India : 4 rapporten gedurende het eerste jaar na aankomst en halfjaarlijks gedurende de volgende twee jaren. Er wordt ong. 5 maanden en 11 maanden na aankomst een huisbezoek gebracht door de adoptiedienst

Opmerking: Recent heeft Ray of Hope voor het eerst een procedure gehad waarbij de kandidaat adoptanten in persoon voor de rechtbank in India moesten verschijnen. Dit is niet voorzien in de wetgeving van CARA maar indien de rechter dit eist, moet hieraan worden voldaan. Dit is zeer regiogebonden en zal eerder uitzondering dan regel zijn.

Medische geschiedenis van de kinderen

CARA voorziet twee aanvraag-systemen: het reguliere systeem en een Special Needs systeem.

Uit India worden vaak kinderen voorgesteld met een licht tot matige medische aandoening, ook in het reguliere systeem. Daarom wordt voor India veel aandacht besteedt aan het opmaken van een duidelijk medisch kindprofiel bij kandidaten die hiervoor open staan.

Het opstellen van het medische kindprofiel gebeurt bij intake aan de hand van een lijst van medische aandoeningen. Deze lijst is uiteraard niet alomvattend, maar maakt het mogelijk voor de adoptiedienst om zicht te krijgen op de grenzen van het medisch kindprofiel.

Informatie hieromtrent kunt u steeds vragen bij de adoptiedienst.

Het is ook mogelijk om voor India een aanvraag in de dienen voor een niet-special needs kindje.

Wachttijden

De wachttijd vóór inloggen in CARINGS is afhankelijk van de mogelijkheid tot inloggen en het aantal dossiers. Ray of Hope beperkt het aantal dossiers die wachten om ingelogd te worden tot 10 aanvraagdossiers.

De wachttijd in India tussen inloggen en kindtoewijzing is afhankelijk van de wachtlijst bij CARA (aantal aanvragen, kindprofielen,...). Wij kunnen als adoptiedienst geen zicht krijgen op deze wachtlijst.

De procedure na toewijzing duurt +/- een jaar alvorens het kindje kan opgehaald worden in India. Dit is eerder regiogebonden; in sommige regio's gaat de rechtbankprocedure vlotter dan in andere. Dit weten wij niet altijd op voorhand.

Kostprijs

Kosten die betaald worden aan India: USD 5000,00 + € 1400
- Bijdrage aan het weeshuis
- Legal Fees
- Visumprocedure
- Administratiekosten
- Enz.

Kosten die betaald worden in België: € 5470,00
- Legalisaties
- Werkingskosten/secretariaatskosten
- Vertaalkosten
- Nazorg
- Enz.

Totaal: 5000 USD + 6870 €

Een gedetailleerde afrekening kan u verkrijgen op kantoor. U kan ons contacteren op het nummer 09/356.75.79 of via e-mail: info@rayofhope.be

Links over India