Sri Lanka (niet actief)

Er worden geen adopties meer gerealiseerd uit Sri Lanka.

De laatste adoptie uit Sri Lanka, via onze dienst, werd gerealiseerd in 2011. De meeste kinderen die nood hebben aan een thuis vinden in Sri Lanka een familie. Hierdoor heeft de Centrale Overheid in Sri Lanka, Probation Office, aangegeven dat zij op dit moment geen nood hebben aan kandidaat adoptanten. Ray of Hope heeft bijgevolg geen actieve dossiers meer in Sri Lanka.

De eerste adoptie uit Sri Lanka, via onze dienst, werd in 1997 gerealiseerd. Tussen 1997 en 2011 werden er 49 Sri Lankaanse kinderen in een Vlaams gezin geadopteerd, met bemiddeling van Ray of Hope. De adoptieprocedure verliep volledig via de Centrale Autoriteit inzake adoptie. In 2001 ratificeerde Sri Lanka het Haagse Verdrag inzake adoptie. In het kader van rootsvragen staat Probation Office open voor vragen naar achtergrond van de geadopteerde. Belangrijk is dat de vraag vanuit de geadopteerde zelf komt, wanneer hij/zij minstens de leeftijd van 15 jaar bereikt heeft. Indien de geadopteerde dit wenst, kan er een zoektocht gebeuren, uiteraard met het nodige respect naar de biologische moeder toe.De Centrale Autoriteit in Sri Lanka, Department of Probation and Childcare Services, Probation Office, heeft aangegeven dat zoektochten in Sri Lanka enkel nog via hen kunnen gebeuren. De vraag voor de zoektocht dient te gebeuren door de Centrale Autoriteit in het land waar de geadopteerde woont, in Vlaanderen is dat het Vlaams Centrum voor Adoptie (adoptie@kindengezin.be).

Geadopteerden kunnen zich met vragen over hun dossier of adoptie steeds richten tot onze dienst. Ook adoptieouders met vragen zijn welkom op de dienst.

Contactpersoon bij Ray of Hope: Erika Van Beek