Sri Lanka (on hold)

Momenteel worden er geen adopties gerealiseerd uit Sri Lanka, geadopteerden kunnen met hun rootsvragen terecht op de dienst.

Landverantwoordelijke: Erika Van Beek

De laatste adoptie uit Sri Lanka, via onze dienst, werd gerealiseerd in 2011. De meeste kinderen die nood hebben aan een thuis vinden in Sri Lanka een familie. Hierdoor heeft de Centrale Overheid in Sri Lanka, Probation Office, aangegeven dat zij op dit moment geen nood hebben aan kandidaat adoptanten. Ray of Hope heeft bijgevolg geen actieve dossiers meer in Sri Lanka.

De eerste adoptie uit Sri Lanka, via onze dienst, werd in 1997 gerealiseerd. Tussen 1997 en 2011 werden er 49 Sri Lankaanse kinderen in een Vlaams gezin geadopteerd, met bemiddeling van Ray of Hope.

De adoptieprocedure verliep volledig via de Centrale Autoriteit inzake adoptie. In 2001 ratificeerde Sri Lanka het Haagse Verdrag inzake adoptie. In het kader van rootsvragen staat Probation Office open voor vragen naar achtergrond van de geadopteerde. Belangrijk is dat de vraag vanuit de geadopteerde zelf komt, wanneer hij/zij minstens de leeftijd van 15 jaar bereikt heeft. Indien de geadopteerde dit wenst, kan er een zoektocht gebeuren, uiteraard met het nodige respect naar de biologische moeder toe.