Togo

Togo België
Oppervlakte 56 785 km² 30 528 km²
Inwoners 7 154 237 10 444 268
Levensverwachting (jaren) 63,62j 79,78j
Kindersterfte (per 1000 geboorten) 48,28 4,23
gemiddelde leeftijd moeder bij eerste geboorte 20 28
Overlijden moeder bij geboorte (per 100.000) 300 8
Toegang tot veilig drinkwater 61% 100%
Kinderen jonger dan 5j met ondergewicht 20,5% /
Geletterdheid 60,4% 99%

Landverantwoordelijke: Erika Van Beek

Overheid: Comité National d’Adoption d’Enfants au Togo (CNAET)

Contactpersoon Togo: Kama Djonna

Voorwaarden adoptanten

  • Gehuwde heteroseksuele koppels waarbij één van beide minimaal 30 jaar oud is.
  • Alleenstaanden ouder dan 30 jaar mogen een aanvraag tot adoptie indienen.
  • Er is minimum 18 jaar leeftijdsverschil tussen ouder en kind.
  • In de regelgeving staat dat families die kinderen hebben, niet kunnen adopteren uit Togo, maar de Centrale Autoriteit bekijkt elk dossier apart waardoor in praktijk families met kinderen ook in aanmerking komen.

Welke kinderen komen in aanmerking voor adoptie

Volgens de regelgeving kunnen kinderen tot 18 jaar worden geadopteerd. Vanaf 16 jaar moeten de kinderen zelf ook instemmen met de adoptie. Vanuit de Centrale Overheid krijgen we de vraag om ouders te zoeken voor kinderen tot 6 jaar. Het gaat voornamelijk om kinderen alleen, siblings kunnen voorkomen maar er wordt ons gevraagd hiervoor geen dossiers op te sturen, tenzij deze kandidaten ook één kindje willen adopteren.

Kinderen kunnen omwille van volgende redenen adoptabel worden verklaard:

  • Vader en moeder of de familieraad deden afstand van het kind. De toestemming moet gegeven worden bij authentieke akte en kan tot drie maand na datum worden ingetrokken, nadien kan ook nog indien het kind nog niet werd geplaatst.
  • Kinderen die gedurende een jaar geen ouderlijke aandacht hebben gehad, kunnen achtergelaten verklaard worden door de rechtbank.
  • Kinderen van wie de ouders uit de ouderlijke macht zijn ontzet

Procedure

1

Na intake verzamelen de kandidaat-adoptanten de documenten van de documentenlijst. De dienst staat in voor de vertalingen en voor de legalisatie van de documenten, ten einde het dossier op de correcte manier, conform de vereisten, in te sturen naar het herkomstland.

2

De kandidaat-adoptanten betalen het bedrag te storten aan CNAET.

3

Na ontvangst van de bijdrage bestudeert de CNAET (Centrale Autoriteit) het dossier van de kandidaat-adoptanten en neemt een gemotiveerde beslissing om het dossier al dan niet te aanvaarden. CNAET neemt deze beslissing door na te gaan of de kandidaat-adoptanten volgens de ‘code de l’enfant’ gekwalificeerd zijn om te adopteren. Een negatief antwoord wordt gemotiveerd. CNAET laat deze beslissing weten aan de kandidaat-adoptanten via Ray of Hope.

4

Na aanvaarding schrijven de kandidaat-adoptanten schrijven een bedankingbrief aan het ministerie van sociale zaken via CNAET.

5

Wanneer CNAET een kindvoorstel heeft voor de kandidaat-adoptanten dan bespreekt ROH de kindtoewijzing met het multidisciplinaire team en wordt akkoord gevraagd aan het Vlaams Centrum Adoptie met de matching.

6

Na akkoord van VCA wordt het kind voorgesteld aan de kandidaat-adoptanten.

7

De kandidaat-adoptanten worden gecontacteerd met het kindvoorstel en uitgenodigd om het kind te aanvaarden. In geval van niet akkoord moet dit zeer grondig gemotiveerd worden. Op basis van deze motivatie kan blijken of er al dan niet een tweede voorstel wordt geformuleerd

8

Indien de kandidaat-adoptanten het kind aanvaarden stellen zij een schriftelijke aanvaarding op, deze wordt bezorgd aan CNAET.

9

Indien kandidaat-adoptanten het kind niet aanvaarden is het niet zeker dat ze een tweede kindvoorstel kunnen krijgen.

10

Hierna start de Gerechtelijke procedure in Togo : De rechtbank neemt de beslissing inzake verlatenverklaring en adoptie

11

Als de gehele procedure is afgerond ontvangen de adoptanten een uitnodiging van CNAET om het hun toegewezen kindje op te halen.

12

Wanneer FCA de voorlopige erkenning inzake adoptie heeft uitgesproken kunnen de adoptanten ook effectief vertrekken.

13

De adoptanten moeten 3 à 4 weken ter plaatste blijven met het kind. De eerste twee weken moeten ze het kind in het weeshuis leren kennen, de derde week mogen ze het kind halen, maar ’s avonds terugbrengen naar het weeshuis, de vierde week mag het bij de ouders in het hotel blijven. Intussen zijn alle documenten in orde gebracht en kunnen ze afreizen naar België. Deze vierde week kan eventueel een paar dagen ingekort worden.

14

De adoptanten verkrijgen de definitieve erkenning van FCA na thuiskomst en volgt de Belgische procedure tot inschrijving in de gemeente.

15

Nazorg : Na aankomst van het kind vereist de Centrale Autoriteit opvolging van de kinderen tot de leeftijd van 18 jaar. Ray of Hope komt in het eerste jaar na aankomst tweemaal op huisbezoek. Daarna gebeurt de opvolging via rapportage. Ray of hope vraagt deze documenten tijdig op bij de adoptanten en zorgt voor de verwerking ervan.

Medische geschiedenis van de kinderen

Bij de kindtoewijzing krijgt de dienst een medisch rapport. Kinderen worden steeds getest op HIV, hepatitis B, sifilis. Elk medisch rapport wordt nagekeken en geïnterpreteerd door Dr. Luc Janssen, de teamarts van Ray of Hope alvorens vanuit het team akkoord kan worden gegeven voor de kindtoewijzing.

Wachttijden

Uit Togo worden slechts beperkt kinderen voor adoptie voorgesteld. Hierdoor kiezen we ervoor om slechts 3 actieve dossiers op de wachtlijst te plaatsen. Wanneer er een toewijzing is voor een dossier, kan een volgend dossier opstarten. De wachttijd wordt mede bepaald door kindprofiel. Bij de drie proefdossiers liep deze tussen 1.5 en 3 jaar tussen aanvaarden van het dossier door de Centrale Autoriteit in Togo en het ontvangen van een kindtoewijzing. De periode tussen toewijzing en afreis bedraagt ca 6 maanden.

Kostprijs

Afrekening Togo: RICHTPRIJS voor de procedure van de proefdossiers. (Dit wordt na afronden proeffase geëvalueerd en kan alsnog wijzigen.)

Procedurekosten TOGO: € 2 290

Procedurekosten België: € 5 395

TOTAAL: € 7 685 (Zonder reis- en verblijfskosten)

Een gedetailleerde afrekening kan u verkrijgen op kantoor. U kan ons contacteren op het nummer 09/356.75.79 of via e-mail: info@rayofhope.be