Vietnam

Viëtnam België
Oppervlakte 331 210 km² 30 528 km²
Inwoners 93 421 835 10 444 268
Levensverwachting (jaren) 63,62j 79,78j
Kindersterfte (per 1000 geboorten) 18,99 4,23
gemiddelde leeftijd moeder bij eerste geboorte 22 28
Overlijden moeder bij geboorte (per 100.000) 59 8
Toegang tot veilig drinkwater 95% 100%
Kinderen jonger dan 5j met ondergewicht 12% /
Geletterdheid 93,4% 99%

Vietnam is in PROEFFASE.

In Vietnam zijn er twee aparte aanvraagmogelijkheden nl. special needs en niet special needs. Special needs in Vietnam zijn kinderen met een medische aandoening/beperking, kinderen ouder dan 5 jaar en siblings.

Aanmelding is momenteel niet mogelijk. Kandidaten kunnen wel hun interesse laten weten aan de adoptiedienst.

Landverantwoordelijke: Annelies De Prest

Overheid: Ministry of Justice (MOJ)

Contactpersoon Vietnam: Le Thi Thu Hong

Welke kinderen komen in aanmerking voor adoptie

 • Weeskinderen
 • Verlaten kinderen
 • Afstandskinderen De weeshuizen proberen steeds om een kindje in Vietnam zelf te plaatsen. De voorkeur van Vietnamese kandidaat adoptanten gaat uit naar gezonde jonge kinderen. We merken dat daardoor de wachtlijsten voor een kindje met dit profiel ook lang zijn. Daarom wordt gevraagd om een minimum leeftijdsprofiel te hanteren tot 3 jaar bij toewijzing. Bij voorkeur wordt een breder leeftijdsprofiel opgegeven.

Kandidaten worden gevraagd om bij aanvraag aan te geven of ze open staan voor een kindje met een medische beperking of niet. Het is belangrijk dat de adoptiedienst een duidelijk zicht heeft op de grenzen van de kandidaat adoptanten.

Er wordt vanuit Vietnam ook de vraag gesteld om kinderen met een matige tot ernstige medische achtergrond te plaatsen. Vietnam voorziet een aparte systeem voor families die open staan voor een kindje met een Special Need. Dit zijn kinderen met een medische beperking (ook lichte aandoeningen), kinderen ouder dan 5 jaar en siblings.

Voorwaarden adoptanten

Leeftijd: Kandidaten moeten minstens 20 jaar ouder zijn dan de geadopteerde.

Burgerlijke staat: Zowel alleenstaande vrouwen (hetero) als gehuwde heterokoppels (min. 2 jaar gehuwd en één van de echtgenoten ouder dan 28 jaar) kunnen adopteren.

Kandidaten moeten in goede gezondheid zijn en niet lijden aan een besmettelijke of terminale ziekte of enige mentale of fysieke aandoening die hen kan voorkomen om de zorg voor een kind op zich te nemen.

Kandidaten moeten over voldoende financiële middelen beschikken om een kind op te voeden.

Kandidaten moeten beschikken over al hun burgerrechten.

Kandidaten moeten een blanco strafregister hebben.

Kandidaten mogen niet uit de ouderlijke macht ontzet zijn.

Procedure in Vietnam

Adoptie uit Vietnam verloopt via de centrale autoriteit nl. het Ministry of Justice (MOJ). MOJ legt jaarlijks een quotum op aan de adoptiedienst om het aantal aanvragen voor adoptie te beperken. In de proeffase kan Ray of Hope twee proefdossiers starten voor gezonde kinderen. Daarnaast is een apart systeem voorzien voor kinderen met een special need. Dit zijn kinderen met een medische beperking (ook lichte aandoeningen), kinderen ouder dan 5 jaar en siblings.

Procedure

1

Na intake verzamelen de kandidaat-adoptanten de documenten van de documentenlijst. De dienst staat in voor de vertalingen en voor de legalisatie van de documenten, ten einde het dossier op de correcte manier, conform de vereisten, in te sturen naar het herkomstland.

2

De adoptiedienst bezorgt het dossier aan de contactpersoon ter plaatse. Zij laat het dossier vertalen naar het Vietnamees.

3

De contactpersoon dient het aanvraagdossier in bij het Ministry of Justice, Departement of Adoption. Zij kijken het dossier na en geven al of niet hun goedkeuring.

4

De provincies laten weten aan MOJ als er kinderen adoptabel zijn. MOJ bezorgt dan ouderdossiers aan de provincie. De provincie neemt het dossier door en doet de matching.

5

De matching wordt eerst goedgekeurd door de People’s Committee van de provincie en vervolgens MOJ. Deze laatste bezorgt het kindvoorstel aan de adoptiedienst.

6

Na goedkeuring van de matching door het interdisciplinaire team van Ray of Hope en goedkeuring door het Vlaams Centrum voor Adoptie, worden de kandidaat adoptanten op de hoogte gebracht van het kindvoorstel.

7

Weigering is enkel mogelijk indien hiervoor een goede reden is. Zoniet wordt de adoptieaanvraag verworpen.

8

De aanvaarding wordt door de adoptiedienst doorgegeven aan MOJ, die het op zijn beurt doorgeeft aan de provincie.

9

Het is het provinciale People’s Committee die de adoptiebeslissing ondertekend.

10

De kandidaten worden op dat moment uitgenodigd om naar Vietnam te gaan, binnen een termijn van 60 dagen. Indien zij niet tijdig verschijnen, wordt de adoptiebeslissing geannuleerd. De familie moet ter plaatse zijn voor de Giving and Receiving Ceremony.

11

Het kindje wordt ingeschreven in het burgerlijk register. Er wordt een Vietnamees paspoort verkregen en de erkenning van de adoptie wordt aangevraagd via de ambassade.

12

Het verblijf ter plaatse is min. 2 weken.

13

De nazorg – afspraken voor een adoptie uit Vietnam : Er wordt ong. 5 maanden en 11 maanden na aankomst een huisbezoek gebracht door de adoptiedienst. Gedurende de eerste drie jaar na aankomst verwacht men iedere zes maanden een rapport.

Medische geschiedenis van de kinderen

Vietnam voorziet twee aanvraag-systemen: het reguliere systeem en een Special Needs systeem. Daarom wordt voor Vietnam veel aandacht besteed aan het opmaken van een duidelijk medisch kindprofiel. Het opstellen van het medische kindprofiel gebeurt bij intake aan de hand van een lijst van medische aandoeningen. Deze lijst is uiteraard niet alomvattend, maar maakt het mogelijk voor de adoptiedienst om zicht te krijgen op de grenzen van het medisch kindprofiel. Informatie hieromtrent kunt u steeds vragen bij de adoptiedienst.

Wachttijden

Dit kanaal is momenteel in proeffase.

Kostprijs

Kosten die betaald worden aan Vietnam: € 12750,00

 • Bijdrage aan het weeshuis
 • Legal Fees
 • Visumprocedure
 • Administratiekosten
 • Enz.

Kosten die betaald worden in België: € 5340

 • Legalisaties
 • Werkingskosten/secretariaatskosten
 • Vertaalkosten
 • Nazorg
 • Enz.

Totaal: € 18.090,00

Een gedetailleerde afrekening kan u verkrijgen op kantoor. U kan ons contacteren op het nummer 09/356.75.79 of via e-mail: info@rayofhope.be