Nieuwe procedure voornaamswijziging

Vanaf 1 augustus 2018 zal de procedure om van voornaam te veranderen volledig worden overgedragen aan de gemeentes. De procedure zal ook sneller verlopen.

Als u wil veranderen van voornaam, kan u vanaf 1 augustus enkel aankloppen bij de administratie van uw gemeente. Alle informatie, ook over de kostprijs van de procedure, krijgt u van uw gemeentediensten.

De ambtenaar van de burgerlijke stand kan de vergunning verlenen voor de verandering van uw voornamen. De procedure is voorbehouden voor Belgen. Zij geldt bij uitbreiding ook voor erkende vluchtelingen en staatlozen. De aangevraagde voorna(a)m(en) mag (mogen) niet tot verwarring leiden en uzelf noch een ander schaden. Hoelang duurt de procedure? De procedure duurt maximaal 3 maanden. De verandering van voornaam heeft gevolg op de datum van de opmaak van de akte tot verandering van voornaam. Hoeveel kost een voornaamsverandering of een toevoeging van voornamen? De gemeenten en steden bepalen zelf de prijs van de voornaamsverandering.