Bericht aan geadopteerden, adoptieouders en kandidaat-adoptanten

De laatste dagen verscheen in de pers een aantal artikels waarbij adopties uit Ethiopië en van Ray of Hope in vraag worden gesteld. Via Ray of Hope zijn er 626 kinderen uit Ethiopië geadopteerd tussen 1996 – 2017, waarna het kanaal gesloten werd door de Ethiopische overheid. Ray of Hope betreurt dat het adoptiegebeuren negatief in de pers komt. We begrijpen dat dit onrust veroorzaakt bij geadopteerden, adoptiegezinnen, en kandidaat-adoptanten. Er zijn echter ook heel wat positieve reacties die ROH ondersteunen.

Ray of Hope is als adoptiedienst een bemiddelingsdienst tussen kinderen en kandidaat-adoptieouders. De adoptabiliteit van de kinderen wordt door de officiële instanties ter plaatse onderzocht. De uiteindelijke beslissing wordt in het herkomstland door de rechterlijke overheid uitgesproken, indien mogelijk in aanwezigheid van de biologische ouders. ROH neemt uiteraard ook zijn verantwoordelijkheid en gaat na of in het land van herkomst de procedures zijn gevolgd. Daarenboven moeten alle dossiers ook van de Vlaamse Centrale Autoriteit (VCA) en de Federale Centrale Autoriteit (FCA) goedkeuring krijgen.

ROH gaat op regelmatige basis op kanaalcontrole sinds 1996. Zo gebeurde er in 2010 opnieuw een uitgebreid onderzoek in Ethiopië en ook nadien werd er elk jaar een controle uitgevoerd. In 2013 voerde ISS (International Social Service) steekproefsgewijs een doorgedreven onderzoek. In 2016 werden alle lopende dossiers ter plaatse onderzocht door een onafhankelijke onderzoeker, aangesteld door VCA. Uit al die onderzoeken kwamen nooit elementen die de adoptabiliteit van de kinderen in vraag stelden.

ROH heeft altijd professioneel, met veel zorg en ethisch correct gehandeld bij de bemiddeling in de zoektocht van een thuis voor kinderen, waarvoor in het herkomstland geen gezin kon gevonden worden. ROH blijft overtuigd van zijn kerntaak: via adoptie kinderen in nood beschermen zodat ze een waardige toekomst kunnen krijgen. Hierbij houdt ROH zich aan alle richtlijnen van het Haags verdrag en de wettelijke voorschriften ter zake. In een ideale wereld zou adoptie overbodig zijn, doch voor heel wat kinderen is adoptie nog steeds de beste garantie voor hun toekomst.

ROH zal er alles aan doen om zijn volle medewerking te verlenen aan betrokkenen en overheden daar waar gevraagd en nodig. Uiteraard houden wij jullie via onze webiste van de verdere ontwikkelingen op de hoogte.