Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Gisteren vond er in de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van het Vlaams Parlement een hoorzitting plaats naar aanleiding van de persberichten waarbij adopties uit Ethiopië en de werking van Ray of Hope in vraag worden gesteld. De coördinator, Erika Van Beek, werd uitgenodigd om toelichting te geven. De presentatie die zij daar bracht delen we graag met u.

In de presentatie lichten we de adoptieprocedure in Ethiopië toe, de wijze waarop we controles doen van de procedure en in het bijzonder dat een contactpersoon de adoptanten vertegenwoordigt en geen rol heeft in het bepalen van de adoptabiliteit van een adoptiekind.

Er kwam ook een adoptievader getuigen nl Erik Vander Peypen, die eveneens lid was van de Raad van Bestuur van 2003-2013.

Naar aanleiding van de berichten in de pers kregen we heel wat reacties van bezorgde ouders, soms ook van verontwaardiging omdat men zich niet kon vinden in wat er geschreven stond. Elke vraag of opmerking hebben wij geregistreerd zodat we op maat van de vraag kunnen reageren. Voor Ray of Hope is gisteren alles goed verlopen we verwachten niet dat hieraan verder consequenties verbonden zijn voor onze dienst specifiek.

ROH ondersteunt uiteraard de vraag naar een analyse door een onafhankelijk experten panel m.b.t. interlandelijke adoptie in het algemeen waarbij ook de context (tijdsgeest, opvattingen, beperkte communicatiemogelijkheden, juridische werking destijds in landen van herkomst...) van toen gekaderd wordt.

We kregen ook heel wat positieve reacties van appreciatie, begrip en steun. Daarvoor willen we iedereen bedanken.

De presentatie staat onder Downloads