Belastingsvermindering voor adoptiekosten

Vanaf dit jaar (aanslagjaar 2019) krijgen adoptieouders een belastingvermindering voor de uitgaven die ze doen tijdens de procedure. Voorwaarde is dat er een erkende adoptiedienst tussenkomt. Zowel binnenlandse als buitenlandse adopties komen in aanmerking.

De belastingsvermindering wordt verleend in het belastbare tijdperk waarin de adoptieprocedure wordt beëindigd voor de uitgaven die zijn gedaan in het belastbare tijdperk en de vijf daaraan voorafgaande belastbare tijdperken. Voor aanslagjaar 2019 kan men dus enkel de kosten inbrengen voor de adopties die werden afgerond in 2018.

De belastingplichtige krijgt een belastingvermindering voor: - Dossierkosten in binnen- en buitenland: uitgaven voor geschiktheidsprocedure, kosten die de adoptiedienst aanrekent,… - Reiskosten voor buitenlandse adoptie: heen- en terugreis van de adoptieouders naar het land van hun adoptiekind, reis van het kind naar België. - Verblijfskosten in het land van het kind tijdens de buitenlandse procedure.

Adoptieouders krijgen een belastingvermindering van 20 % van de kosten die zij hebben gedaan in het laatste belastbare tijdperk en de in de vijf daaraan voorafgaande belastbare tijdperken. De vermindering bedraagt maximaal 4.000 euro per adoptieprocedure (geïndexeerd voor aj. 2019 is dat 6.150 euro). Bij adoptie door een koppel, heeft elk van hen recht op de helft van dat maximumbedrag. Als het koppel in kwestie een gemeenschappelijke aanslag krijgt (bv. echtgenoten), wordt de belastingsvermindering verdeeld over de echtgenoten in verhouding tot hun aandeel in het gezinsinkomen.

De vermindering wordt toegekend in het jaar waarin de adoptieprocedure wordt afgerond (datum overschrijving van de adoptie in de registers van de burgerlijke stand). Ook als de procedure zonder resultaat wordt stopgezet (de datum waarop de overeenkomst wordt verbroken met de adoptiedienst).

Onder downloads staat de link naar de volledige tekst van de Wet van 11 maart 2018 en het Koninklijk Besluit van 2 mei 2019.