Oproep

Naar aanleiding van het 25 jarig bestaan van Ray of Hope, doen we in samenwerking met de Arteveldehogeschool een onderzoek. Hiervoor doen we een oproep:
  • Wij zoeken momenteel nog geadopteerden die +18j zijn en willen deelnemen aan het onderzoek in samenwerking met de Arteveldehogeschool. Hun ervaring en beleving is voor ons belangrijk om te horen.
  • Wij zoeken nog adoptieouders én geadopteerden (+18j) die willen deelnemen aan de focusgroepen.

Je kan je aanmelden via deze link

Hoe verloopt het onderzoek?

  1. Vragenlijst: dit betreft een online vragenlijst, invullen van deze vragen duurt gemiddeld een kleine 10 min, dit is ook anoniem. Hier vind je een link naar het onderzoek. Je kan ook aangeven of je meer informatie wil, verder aan het onderzoek wil meewerken via de focusgroepen of interviews, of dat je wil dat we je op de hoogte houden.

  2. Interviews: een medewerker van Ray of Hope of de Artevelde Hogeschool zal, op basis van een topiclijst voorbereid door Arteveldehogeschool, een interview afnemen. Dit is éénmalig en duurt gemiddeld 1 uur.

  3. Focusgroepen: een groep van maximaal 8 deelnemers zal onder leiding van twee onderzoekers van Arteveldehogeschool Gent een aantal specifieke thema’s bespreken, waar de nadruk legt op interactie, uitwisseling. Dit is éénmalig en duurt gemiddeld 1,5 - 2 uur. Noot: door de corona-crisis zullen we de mogelijkheid bieden om “op afstand” samen te komen. (videocall).

Toelichting over de focusgroepen vind je hier