Facebook

Sinds eind oktober hebben wij de stap gezet naar facebook via een gesloten facebookgroep.

Via deze weg willen wij jullie, geadopteerden en adoptieouders van Ray of Hope, informeren over onze werking. Je kan er algemene berichten en weetjes lezen over de adoptieprocedure, de nazorg, de rootswerking en de landen waarmee we samenwerken. Je kan de groep “Ray of Hope vzw” terugvinden op facebook en je lidmaatschap aanvragen.