Projectsteun in Ethiopië

Ray of Hope ondersteunt projecten in Ethiopië. Deze projecten worden opgezet door de weeshuizen en hebben tot doel de omgeving of regio waar het weeshuis zich bevindt te verbeteren. De projecten richten zich vnl. op ondersteuning aan gezinnen, alleenstaande moeders, het opvangen van straatkinderen, - …

Als adoptiedienst ondersteunen wij projecten in Ethiopië. Deze projecten worden opgezet door de weeshuizen en hebben tot doel de omgeving of regio waar het weeshuis zich bevindt te verbeteren. De projecten richten zich vnl. op ondersteuning aan gezinnen, alleenstaande moeders, het opvangen van straatkinderen, …

Als Vlaamse erkende adoptiedienst die onder strikte controle staat van VCA en Vlaamse en federale regelgeving, vonden wij het belangrijk dit te realiseren op een open en correcte manier.

Hiertoe hebben wij een projectaanvraag gedaan bij VSKO (Vreugdezaaiers Steun aan Kinderen in Ontwikkelingslanden). Zij organiseren projectsteun in het buitenland. Zij zijn erkend om fiscale attesten af te leveren voor giften vanaf €40. Zij volgen onafhankelijk van onze werking deze projecten mee op en controleren ze. Momenteel concentreren we ons op twee projecten, meer bepaald:

  • Een project van Africa Orphan Village Association: Community Development Program. Dit project loopt sinds augustus 2011 en is gericht op weeskinderen, kwetsbare families, weduwen en sensibilisering rond HIV. Met het project helpt men 200 personen rechtstreeks en 800 familieleden onrechtstreeks.

  • Een project van Brothers and Sisters Children Center: Care and support of vulnerable children and poor women empowerment. Dit project loopt reeds sinds 2010. Het is vnl. gericht op het verbeteren van leefomstandigheden. Met het project helpt men rechtstreeks 330 personen en onrechtstreeks 1320 personen.

Ray of Hope wil in samenwerking met VSKO trachten om deze projecten zo goed mogelijk te ondersteunen.

Mocht u een bijdrage wensen te doen, kan u uw steun overmaken op het rekeningnr. BE63 7370 3911 6608 met vermelding van ‘gift Ethiopië’.

Vanaf 40€ wordt er een fiscaal attest voorzien. Dit wordt afgeleverd op naam van de rekeninghouder en wordt verstuurd in het eerste kwartaal van het daaropvolgend jaar. Om dit attest te kunnen verkrijgen dient men te mailen naar: projecten.ethiopie@gmail.com

Mocht u hierbij nog vragen hebben kan u ze steeds stellen aan de dienst.

Het team van Ray of Hope