Zelfstandigen krijgen zelfde procedure voor aanvraag adoptie-uitkering

Op 12/11/2015 werd onderstaand voorstel goedgekeurd in de kamer.

BRUSSEL 12/11/2015

Zelfstandigen krijgen evenveel tijd als werknemers om een adoptie-uitkering aan te vragen. De plenaire Kamer heeft donderdag unaniem het licht op groen gezet voor een wetsvoorstel van CD&V dat de procedure voor het toekennen van die uitkering voor zelfstandigen op dezelfde leest schoeit als voor werknemers. Ouders die een kind adopteren, willen meestal adoptieverlof opnemen om het kind op te vangen zodat het zich snel thuis kan voelen. Aan het recht op adoptieverlof en de adoptie-uitkering die hieraan vasthangt, is een aantal voorwaarden verbonden die dezelfde zijn voor werknemers en zelfstandigen. Maar de manier van aanvragen was wel een stuk strenger voor de zelfstandigen. Zo moeten zelfstandigen op dezelfde dag hun adoptiekind inschrijven bij de gemeente en een aanvraag indienen bij het ziekenfonds met bewijs van inschrijving, legt initiatiefneemster Sonja Becq uit. Deze deadline is nu geschrapt: de aanvraagprocedure voor zelfstandigen wordt gelijk aan die voor werknemers. Een simpele schriftelijke aanvraag bij het ziekenfonds zoals dat nu al geregeld is voor werknemers volstaat nu. Overigens wil CD&V nog een aantal "discriminaties" wegwerken die bestaan in het adoptieverlof. Voor kinderen onder de drie jaar kan men zes weken opnemen. Voor kinderen tussen drie en acht jaar zijn dat vier weken. Voor kinderen ouder dan acht jaar kan men helemaal geen verlof opnemen. Kamerlid Nahima Lanjri stelt voor het adoptieverlof voor iedereen op zes weken te brengen. "Ook een kind dat ouder is dan acht jaar heeft hechting nodig met zijn nieuwe adoptieouders en dat vraagt tijd. Bovendien heeft men verlof nodig om enkele praktische en administratieve zaken in orde te brengen", aldus Lanjri, die meent dat die aanpassing geen grote budgettaire meerkost met zich mee zou brengen.