Onze missie

Ray of Hope richt zich tot kinderen in het buitenland, die om sociale, culturele of economische redenen niet in de gelegenheid zijn om in gezinsverband op te groeien en waarvoor geen duurzame oplossing in het geboorteland kan gecreƫerd worden. Ray of Hope stelt zich tot doel de voorwaarden te scheppen om het voor deze kinderen mogelijk te maken op te groeien in een gezin. Ray of Hope zal zich met alles wat in haar vermogen en bevoegdheid ligt, inzetten om dit te bereiken.

Ray of Hope is een pluralistische dienst die ongeacht levensovertuiging, godsdienst of filosofische strekking van de kandidaat-adoptanten, bemiddelt op voorwaarde dat het vaststaat dat de ouders aan het kind het recht waarborgen op een goed leven en dat men ten volle zal instaan voor een volledige integratie binnen het gezin, met behoud van het "recht op verschil".

Ray of Hope organiseert kwalitatieve adopties met een transparante en correcte procedure en tegen een transparante en verantwoorde kost. Hiertoe wordt onderzocht met welke landen moet worden samengewerkt. Alle kinderen uit de verschillende herkomstlanden moeten gelijke kansen krijgen om op te groeien in een gezin ongeacht hun sociale situatie, etniciteit, cultuur, fysieke of mentale gezondheidsproblemen.