Partners

Om haar doelstellingen te realiseren werken we samen met de volgende partijen:

  • Overheid, lokale en centrale autoriteiten in het geboorteland van het kind en in België
  • Lokale organisaties en initiatieven in het geboorteland en in België die het mogelijk maken dat kinderen in nood kunnen opgroeien in een gezin of een gezinsvervangende situatie.
  • De biologisch verwanten van het kind in nood, rechtstreeks of via vertegenwoordigende instanties
  • Kandidaat- adoptieouders, die het mogelijk maken dat buitenlandse kinderen in nood, die niet in de gelegenheid zijn om in hun geboorteland op te groeien in een gezin of een gezinsvervangende situatie, op kunnen groeien in een Belgisch gezin
  • Uit het buitenland geadopteerden kunnen op verzoek gebruik maken van de relevante ervaring, diensten en contacten van Ray of Hope. Ook bij een zoektocht naar hun biologische verwanten zal Ray of Hope, binnen de mogelijkheden, geadopteerden ondersteuning en begeleiding bieden en zich inspannen om informatie over het kind in het geboorteland te krijgen. Respect voor de specifieke situatie van alle betrokkenen is hierbij essentieel. Daarom acht Ray of Hope het belangrijk dat deze kontakten via de dienst verlopen en zullen zij binnen hun mogelijkheden deze drempel laag houden voor alle betrokkenen.