Visie

Interlandelijke Adoptie is een vorm van hulpverlening, waarbij een in Vlaanderen wonend gezin één of meerdere buitenlandse kinderen opneemt, waarbij het kind of kinderen dezelfde rechten en plichten krijgt als een eigen biologisch kind.

Ray of Hope is een bemiddelingsorganisatie die hiervoor erkend wordt door de Vlaamse Centrale Autoriteit.

In de overeenkomst die tussen Ray of Hope en de kandidaat-adoptanten afgesloten wordt, staan de wederzijdse rechten en plichten, de financiële bijdragen. Hiertoe behoren ondermeer de begeleiding en de ondersteuning evenals het nastreven van een redelijke periode waarbinnen de bemiddeling zal georganiseerd worden.

Ray of Hope heeft een duidelijk afgebakend dienstverleningsaanbod dat bestaat uit:

  • het samenwerken met buitenlandse kanalen.
  • het evalueren van buitenlandse kanalen.
  • het bemiddelen voor buitenlandse kinderen in het kader van het Vlaamse adoptiebeleid, om een kind in een goed voorbereid en daartoe geschikt geacht gezin te plaatsen.
  • het voorbereiden van de kandidaat adoptanten op de adoptie van een buitenlands kind.
  • het verstrekken van een optimale primaire nazorg met als doel de integratie van het kind en het gezin te stimuleren, vooral in de eerste periode na aankomst.