Aankomst in België

Eenmaal terug in België, verwachten wij het gezin met het adoptiekindje op de dienst voor een aankomstgesprek. Wij willen graag delen in de vreugde, maar ook in de vragen en twijfels, als die er zijn. We begeleiden u bij de inschrijving in de gemeente, mutualiteit, …

Na thuiskomst met het kindje dienen er ook nog een aantal formaliteiten van administratieve aard afgehandeld en opgevolgd te worden (o.a. attesten, vertaling en legalisatie van documenten en aktes, inschrijvingen in het Register van Burgerlijke Stand, procedure tot volle adoptie,...). Hierbij begeleidt Ray of Hope de adoptanten waar nodig.