Aanmelding

Kandidaat-adoptanten die beslissen om zich kandidaat te stellen bij onze dienst verzoeken wij een kopij van het geschiktheidsvonnis en het verslag van het maatschappelijk onderzoek aan ons over te maken.

Daar Ray of Hope de wachttijden na ondertekening van de bemiddelingsovereenkomst zo beperkt mogelijk wil houden wordt er voor een aantal herkomstlanden met een pre-wachtlijst gewerkt. Dit is een wachtlijst waar men zich vrijblijvend op kan aanmelden. Men krijgt een plaats op deze pre-wachtlijst op basis van datum van aanmelden. Wanneer er plaats is op de wachtlijst van dat herkomstland worden de eerste kandidaten op de pre-wachtlijst gecontacteerd om op intake te komen.

Een plaats op de pre-wachtlijst is vrijblijvend en kosteloos, men kan zich op verschillende pre-wachtlijsten aanmelden.

Om zich aan te melden volstaat het om een mail te sturen met een kopie van geschiktheidsvonnis en maatschappelijk onderzoek in bijlage. In de mail schrijft men voor welk(e) land(en) men op de pre-wachtlijst wenst te komen en toont men aan dat men aan de voorwaarden gesteld door het land van herkomst voldoet. Voor deze voorwaarden zie landen. Men ontvangt ALTIJD een ontvangstbevestiging. Indien dit niet is gebeurd gelieve ons te contacteren.