Afsluiting bemiddeling

Na de follow-up wordt de fase van bemiddeling afgesloten. Vanaf nu gaan adoptiegezinnen alleen verder op pad. Uiteraard blijven wij als dienst altijd beschikbaar voor adoptanten en de adoptiekinderen.

Het volledige dossier blijft bewaard op de dienst. Indien een geadopteerde inzage wenst kan deze zich richten tot VCA waar ook een volledige kopie van het kinddossier en nazorgdossier wordt bewaard. Uiteraard kan men ook met vragen terecht op onze dienst.