Bemiddelings overeenkomst

Wanneer er plaats vrij komt op de wachtlijst zal Ray of Hope u hiervan op de hoogte brengen. De kandidaten dienen dan aan VCA te vragen om hun dossier (geschiktheidsvonnis en verslag van het maatschappelijk onderzoek en openbaar ministerie) naar Ray of Hope door te sturen. Hiertoe richt men zich tot VCA (Vlaams Centrum Adoptie) via adoptie@kindengezin.be of via 02/533.14.76 of 02/533.14.77.

Daarnaast wordt er gevraagd om €150 intakebijdrage te betalen.

Na ontvangst van de documenten en de bijdrage worden het verslag van maatschappelijk onderzoek, het verslag van het openbaar ministerie en het geschiktheidsvonnis van de kandidaten doorgenomen. Het intakegesprek wordt voorbereid en er wordt een datum met de kandidaten afgesproken om op intakegesprek te komen.

Tijdens dit gesprek geeft de landverantwoordelijke informatie over het herkomstland en wordt de adoptieprocedure stap voor stap toegelicht. De documentenlijst ter samenstelling van het dossier wordt overlopen. De voorbeeldafrekening en bemiddelingsovereenkomst worden doorgenomen. We overlopen het kindprofiel en bakenen dit concreet af.

Wanneer kandidaten besluiten om de bemiddelingsovereenkomst te ondertekenen start de wachttijd voor het herkomstland.