Dossieraanmaak

Om zich kandidaat te stellen in het herkomstland dienen de kandidaten een dossier aan te maken. De lijst van documenten wordt met de kandidaten overlopen tijdens het intakegesprek. Ray of Hope zal de kandidaten tijdig vragen om het dossier samen te stellen en de kandidaten hierin begeleiden.

Wanneer we de verzamelde documenten ontvangen, worden deze gecontroleerd. Bij onvolledigheden of onduidelijkheden worden de kandidaat-adoptanten gecontacteerd.

Het dossier kan pas vertaald worden eens Ray of Hope in het bezit is van het originele verslag van het Openbaar Ministerie. Deze vertaling wordt ook gepland afhankelijk van de procedure per herkomstland.

De verdere afhandeling van het dossier gebeurt op de dienst. ROH staat in voor de vertalingen, de legalisaties en de correcte verzending van het dossier naar het herkomstland.