Follow-up & nazorg

Al onze herkomstlanden vragen een follow-up van de adoptieplaatsing. De vereisten zijn per herkomst land verschillend, maar onze nazorgverantwoordelijke komt twee keer op huisbezoek binnen 1.5 jaar na aankomst.

Van deze bezoeken wordt een verslag opgemaakt en doorgestuurd naar het herkomstland. Met vragen of problemen aangaande nazorg, kan men steeds op de dienst terecht.

Verder werkt Ray of Hope met vragenlijsten met het oog op de vereiste rapportering naar de herkomstlanden toe. Na het eerste huisbezoek wordt vanuit de herkomstlanden een follow-up verwacht. Afhankelijk van land tot land varieert het aantal jaren dat dit moet gebeuren. Zo moet men bv voor Ethiopië tot het kind de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft de rapportage in orde brengen, voor Sri Lanka tot 10 jaar, voor China tot 5 jaar na aankomst. Vanuit Ray of Hope worden adoptiegezinnen jaarlijks aan dit verslag herinnerd. Het verslag wordt door Ray of Hope opgevraagd, verwerkt en verzonden naar de bevoegde instanties in de respectievelijke herkomstlanden.

Voor administratieve bijstand en advies bij de procedure tot naamswijziging, volle adoptie en de inschrijving in de gemeente kunnen adoptieouders steeds op de dienst terecht. Uiteraard blijven wij ook na de fase van follow-up ter beschikking voor vragen over de ontwikkeling van het kind.

Download de vragenlijst voor het jaarlijkse nazorgrapport hier.