Reisvoorbereiding

Na toewijzing van een kindje volgt er nog een informatiemoment: de reisvoorbereiding. Dit betreft zowel praktische als morele voorbereiding op de overdracht en de plaatsing van het kind in het gezin. De kandidaat-adoptanten worden voorbereid op eventuele aanpassingsmoeilijkheden van zowel ouder als kind. De praktische voorbereiding omtrent de reis en te volgen procedures in het herkomstland en na thuiskomst wordt volledig toegelicht. De informatiebrochure wordt ter beschikking gesteld van de adoptanten.

Indien gewenst kunnen kandidaten gegevens krijgen van contactgezinnen die een kindje uit hetzelfde herkomstland adopteerden.

Daarnaast worden er brochures van Kind en Gezin en het Nazorgboekje ‘Hoezo geadopteerd?!’ ter beschikking gesteld van de adoptanten.