Toewijzing

Elk kindvoorstel wordt besproken door het Interdisciplinair Team van de dienst. Dit bestaat uit de coördinator, de landverantwoordelijke, een maatschappelijk assistente en de teamarts.

Het team onderzoekt de compatibiliteit tussen het kindvoorstel (dossier) en de kandidaat-adoptanten en zal een gemotiveerd advies uitspreken aangaande het voorstel van toewijzing.

Een dergelijk gemotiveerd advies heet een matching. De matching wordt overgemaakt aan het Vlaams Centrum Adoptie. Na goedkeuring met deze matching worden de kandidaten gecontacteerd en op de hoogte gebracht van het feit dat er een kindvoorstel voor hen is.

De kandidaat-adoptanten worden uitgenodigd op de dienst. De kandidaten worden begeleid tijdens het proces van toewijzing en eventuele aanvaarding van het kind door de landverantwoordelijke. Tijdens de toewijzing worden de achtergronddocumenten en het medisch rapport doorgenomen. Indien het gesprek resulteert in een aanvaarding van het toegewezen kindje wordt het herkomstland op de hoogte gebracht van de aanvaarding. Hierna start de juridische procedure in het herkomstland. Na de aanvaarding kan er ook een foto getoond worden van het kindje.