Voorbereiding II (onderdeel van de contactavonden)

Voorbereiding II wordt gezien als een vervolg op voorbereiding I, die kandidaten kregen bij Steunpunt Adoptie.

Tijdens dit moment wordt er ingegaan op de verwachtingen en realiteiten in het herkomstland. We bespreken een aantal culturele aspecten eigen aan het herkomstland. Ook medische aspecten komen aan bod.

We luisteren deze avond op met beeldmateriaal (video, slides) ivm het herkomstland of maken ruimte om adoptanten aan het woord te laten om ervaringen te delen. Kandidaten ontvangen een brochure met de informatie die werd meegedeeld tijdens dit voorbereidingsmoment.