Wachttijd

De wachttijd gaat in op het ogenblik dat kandidaat-adoptanten de bemiddelingsovereenkomst ondertekend hebben. De wachttijd duurt tot er een toewijzing is en varieert van herkomstland tot herkomstland. Ook het opgestelde kindprofiel kan een rol spelen in het al dan niet lang(er) wachten.

De wachttijd kan, emotioneel gezien, een zware tijd worden. Daarom trachten wij deze te overbruggen door het plannen van informatieve contactavonden. Alle kandidaten worden uitgenodigd op de voorbereiding II avond en de reisvoorbereiding.

Bijkomend worden thema-avonden georganiseerd. Deze kaderen tevens in de voorbereiding van de komst van een adoptiekindje in het gezin. Zijn er tijdens deze periode bijkomende vragen, twijfels of nood aan een luisterend oor, dan kunnen kandidaten steeds op de dienst terecht.

Verder wordt er geïnformeerd via nieuwsberichten die via het beveiligde deel op de website verspreid worden. De wachtende adoptanten kunnen hier ook op de anonieme wachtlijst hun plaats op de wachtlijst opvolgen.