Links

Partners in België

Kind en Gezin - Website van de centrale autoriteit in Vlaanderen inzake adoptie Zie hier Adoptie en Brochures en filmpjes

Federale Centrale Autoriteit inzake adoptie

Steunpunt Adoptie vzw - Voorbereiding en nazorg in adoptie

Expoo.be - Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning

Informatie aangaande adoptie

Nazorgboekje van Ray of Hope in samenwerking met Steunpunt Nazorg: ‘Hoezo geadopteerd?!’

Geadopteerden

www.kiran.nl - Nederlandse site van geadopteerden uit India.

Belgische site voor geadopteerden

www.a-buddy.be

facebook.com/geadopteerd.be

Facebook.com/groups/apuers

facebook.com/te.awa9000pag

Adoptieouders en hun kinderen

www.avrd.nl - Nederlandse site voor adoptiegezinnen met kinderen uit China.

Allerlei België

www.itg.be: - Dit is de Belgische site van het Tropisch instituut voor geneeskunde in Antwerpen.

www.vbjk.be - VBJK staat voor "Vormingscentrum voor de Begeleiding van het Jonge Kind", en verschaft documentatie en vormingsmateriaal.

www.kinderrechtencommissariaat.be - Deze site bevat alle relevante informatie over kinderrechten alsook een groot aantal links naar diverse organisaties.

groups.yahoo.com/group/adoptiesinglesVlaanderen - Dit is een groep voor alleenstaande (kandidaat-)adoptieouders.

www.quazi.be - Website met Afro haar- en huidproducten.

Allerlei Nederland

www.adoptie.nl - Site van de Stichting adoptievoorzieningen: brochures ivm nazorg.

www.adoptionresearch.nl - ADOC: dit is een digitaal wetenschappelijk onderzoekscentrum, gericht op de effecten van adoptie of pleegzorg (gelinkt aan adoptie) op de geadopteerde, de adoptieouders en de afstandouders. Deze Nederlandse site geeft interessante informatie over allerlei adoptievraagstukken.

www.startkabel.nl/k/adoptie - Nederlandse site met overzicht van de adoptielinks in Nederland en België.

http://adoptie.pagina.nl - Deze site geeft net als de vorige een overzicht van mogelijke adoptielinks in Nederland en België.

www.adoptietrefpunt.nl - Adoptie Trefpunt is een ontmoetingsplek voor geadopteerden, afstandsouder(s), aspirant-, adoptieouders en betrokkenen.

http://www.lava-ouders.nl - Nederlandse site voor adoptieouders.