woensdag 6 juni geen telefonische permanentie

Wegens een kanaalbezoek aan Slovakije is er op woensdag 6 juni geen telefonische permanentie. Donderdag 7 juni is er permanentie volgens de normale uren. Lees meer

Adoptiecafé VAG 8 juni in Merelbeke

Voor Kandidaat-adoptanten en adoptieouders Lees meer

Vormingen Steunpunt Adoptie

Bekijk hier de vormingen van Steunpunt Adoptie: Lees meer

Infoavonden 2018

U kan een informatieavond bijwonen indien u het eerste luik van de infosessie gevolgd heeft. U kan contact opnemen met Ray of Hope voor inschrijving en meer informatie. Lees meer

VAG vormingsavonden

Het VAG organiseert verscheidene vormingsavonden rond adoptie. Lees hierover meer en schrijf in via de website: http://www.adoptievlaanderen.be/adoptievlaanderen-vzw_vormingsavonden-form.asp Lees meer

Proeffase Bhutan

Ray of Hope heeft de toestemming om proefdossiers op te starten voor een adoptie uit Bhutan. Hiervoor zijn we op zoek naar avontuurlijke kandidaat adoptanten. Lees meer

Zelfstandigen krijgen zelfde procedure voor aanvraag adoptie-uitkering

Op 12/11/2015 werd onderstaand voorstel goedgekeurd in de kamer. Lees meer

Voor en door geadopteerden!

APU is voor velen reeds gekend. Ze bestaan namelijk reeds 14 jaar en komen samen in Hasselt. Recent is er ook in Oost-Vlaanderen een groep opgericht, nl. Te Awa voor en door geadopteerden. Lees meer

Document infosessie

Het landenoverzicht zoals meegegeven op de infosessie voor startende kandidaat adoptanten kan u vinden onder downloads. Lees meer