25+1 jaar Ray of Hope - feest voor onze adoptiegezinnen

Gezien de maatregelen mbt Covid19, heeft Ray of Hope beslist om het feest van 20/09/2020 niet te laten doorgaan, maar te verzetten naar 19/09/2021. Meer informatie kan u vinden onder 'over ons' Hopelijk tot volgend jaar! Lees meer

a-Search.be: een gloednieuwe website voor geadopteerden!

Vandaag, op 29 mei, lanceert Steunpunt Adoptie vzw samen met binnenlandse adoptiedienst Adoptiehuis en de buitenlandse adoptiediensten FIAC-Horizon, Het Kleine Mirakel en Ray of Hope een gloednieuwe website voor geadopteerden. a-Search.be is vanaf vandaag de plek voor informatie over online contact met je biologische familie. Geadopteerden komen tegenwoordig steeds vaker via sociale media in contact met hun biologische familie. Handig, denk je misschien, maar het roept ook veel vragen op. Op die vragen wil a-Search.be, niet voor niets gelanceerd op de verjaardag van het Haags Adoptieverdrag, een antwoord bieden. Lees meer

Iets nieuw!

Samen met Steunpunt Adoptie, het Adoptiehuis, Het Kleine Mirakel, FIAC en Ray of Hope hebben we nieuws! Lees meer

Corona ouderschapsverlof

De Ministerraad heeft op 2 mei 2020 een beslissing genomen over het corona-ouderschapsverlof. Dit verlof laat het toe aan werknemers, die ten minste 1 maand verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst met hun werkgever en met zijn akkoord, hun arbeidsprestaties te verminderen met 1/5 of ½ voor hun kind dat de leeftijd van 12 jaar nog niet heeft bereikt. Lees meer

Oproep

Naar aanleiding van het 25 jarig bestaan van Ray of Hope, doen we in samenwerking met de Arteveldehogeschool een onderzoek. Hiervoor doen we een oproep: Lees meer

Artikel Dag Allemaal

Er verscheen een artikel in Dag Allemaal over een adoptie uit Togo. Je kan het terugvinden onder 'downloads' bij 'allerlei'. Veel leesplezier Lees meer

Corona voorzorgsmaatregelen

Gezien de door de overheid opgelegde maatregelen om de verspreiding van het COVID19 virus tegen te gaan, heeft Ray of Hope beslist dat enkel de noodzakelijke gesprekken zullen doorgaan. Dit wordt individueel bekeken. We vragen wel om de maatregelen te respecteren, o.a. voldoende afstand bewaren en geen fysiek contact. De medewerkers van Ray of Hope voorzien vnl. thuiswerk, maar wij blijven bereikbaar per telefoon of mail. Wij danken jullie voor het begrip. Zorg goed voor jezelf en elkaar. Het team van Ray of Hope Lees meer

A Buddy

“Geadopteerd & op zoek naar een luisterend oor? Geadopteerd & praten met iemand die net zoals jij geadopteerd is? Geadopteerd & vragen waarbij een andere geadopteerde jou kan helpen? Lees meer

Artikel De Standaard 25/02/2020

Op 25/02/2020 verscheen er een artikel in de Standaard waaraan 2 families van Ray of Hope meewerkten. Onder 'downloads' - allerlei kan je het artikel terugvinden. Lees meer

Nieuwe nazorgmedewerker - Lynn Casteleyn

Mag ik mezelf even voorstellen? Mijn naam is Lynn Casteleyn en ben sinds 3 februari aan het werk bij Ray Of Hope. Lees meer

Infoavonden 2020

U kan een informatieavond bijwonen indien u het eerste luik van de infosessie gevolgd heeft. U kan contact opnemen met Ray of Hope voor inschrijving en meer informatie. Lees meer

Uitbreiding nazorgaanbod

Beste families, Er is een uitbreiding van het ondersteuningsaanbod voor adoptiegezinnen en geadopteerden door de adoptiediensten. Families wiens kind 7 jaar of 12 jaar wordt in 2020 zullen volgend jaar door ons gecontacteerd worden met het aanbod voor een extra huisbezoek. Onder <Download - Allerlei - Ondersteuningsaanbod> kan u meer info vinden. Vriendelijke groeten, Team van Ray of Hope Lees meer

Belastingsvermindering voor adoptiekosten

Vanaf dit jaar (aanslagjaar 2019) krijgen adoptieouders een belastingvermindering voor de uitgaven die ze doen tijdens de procedure. Voorwaarde is dat er een erkende adoptiedienst tussenkomt. Zowel binnenlandse als buitenlandse adopties komen in aanmerking. Lees meer

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Gisteren vond er in de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van het Vlaams Parlement een hoorzitting plaats naar aanleiding van de persberichten waarbij adopties uit Ethiopië en de werking van Ray of Hope in vraag worden gesteld. De coördinator, Erika Van Beek, werd uitgenodigd om toelichting te geven. De presentatie die zij daar bracht delen we graag met u. Lees meer

Bericht aan geadopteerden, adoptieouders en kandidaat-adoptanten

De laatste dagen verscheen in de pers een aantal artikels waarbij adopties uit Ethiopië en van Ray of Hope in vraag worden gesteld. Via Ray of Hope zijn er 626 kinderen uit Ethiopië geadopteerd tussen 1996 – 2017, waarna het kanaal gesloten werd door de Ethiopische overheid. Ray of Hope betreurt dat het adoptiegebeuren negatief in de pers komt. We begrijpen dat dit onrust veroorzaakt bij geadopteerden, adoptiegezinnen, en kandidaat-adoptanten. Er zijn echter ook heel wat positieve reacties die ROH ondersteunen. Lees meer

Krantenartikel

Afgelopen zaterdag en vandaag verscheen een krantenartikel over adopties uit Ethiopië. Indien u hierbij vragen heeft, mag u ons vanzelfsprekend contacteren. Het team van Ray of Hope Lees meer

Nieuwe procedure voornaamswijziging

Vanaf 1 augustus 2018 zal de procedure om van voornaam te veranderen volledig worden overgedragen aan de gemeentes. De procedure zal ook sneller verlopen. Lees meer

Vormingen Steunpunt Adoptie

Bekijk hier de vormingen van Steunpunt Adoptie: Lees meer

Proeffase Bhutan

Ray of Hope heeft de toestemming om proefdossiers op te starten voor een adoptie uit Bhutan. Hiervoor zijn we op zoek naar avontuurlijke kandidaat adoptanten. Lees meer

Zelfstandigen krijgen zelfde procedure voor aanvraag adoptie-uitkering

Op 12/11/2015 werd onderstaand voorstel goedgekeurd in de kamer. Lees meer

Voor en door geadopteerden!

APU is voor velen reeds gekend. Ze bestaan namelijk reeds 14 jaar en komen samen in Hasselt. Recent is er ook in Oost-Vlaanderen een groep opgericht, nl. Te Awa voor en door geadopteerden. Lees meer

Document infosessie

Het landenoverzicht zoals meegegeven op de infosessie voor startende kandidaat adoptanten kan u vinden onder downloads. Lees meer