Nieuwe nazorgmedewerker - Lynn Casteleyn

Mag ik mezelf even voorstellen? Mijn naam is Lynn Casteleyn en ben sinds 3 februari aan het werk bij Ray Of Hope. Lees meer

Feestdagen

Ray of Hope wenst u een succesvol en kleurrijk 2020 toe Het kantoor van Ray of Hope zal gesloten zijn op 25/12 en 1/1. Op 24/12 en 31/12 is er telefonische permanentie voorzien tot 12u. Het team van Ray of Hope Lees meer

Uitbreiding nazorgaanbod

Beste families, Er is een uitbreiding van het ondersteuningsaanbod voor adoptiegezinnen en geadopteerden door de adoptiediensten. Families wiens kind 7 jaar of 12 jaar wordt in 2020 zullen volgend jaar door ons gecontacteerd worden met het aanbod voor een extra huisbezoek. Onder <Download - Allerlei - Ondersteuningsaanbod> kan u meer info vinden. Vriendelijke groeten, Team van Ray of Hope Lees meer

Infoavonden 2020

U kan een informatieavond bijwonen indien u het eerste luik van de infosessie gevolgd heeft. U kan contact opnemen met Ray of Hope voor inschrijving en meer informatie. Lees meer

Belastingsvermindering voor adoptiekosten

Vanaf dit jaar (aanslagjaar 2019) krijgen adoptieouders een belastingvermindering voor de uitgaven die ze doen tijdens de procedure. Voorwaarde is dat er een erkende adoptiedienst tussenkomt. Zowel binnenlandse als buitenlandse adopties komen in aanmerking. Lees meer

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Gisteren vond er in de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van het Vlaams Parlement een hoorzitting plaats naar aanleiding van de persberichten waarbij adopties uit Ethiopië en de werking van Ray of Hope in vraag worden gesteld. De coördinator, Erika Van Beek, werd uitgenodigd om toelichting te geven. De presentatie die zij daar bracht delen we graag met u. Lees meer

Bericht aan geadopteerden, adoptieouders en kandidaat-adoptanten

De laatste dagen verscheen in de pers een aantal artikels waarbij adopties uit Ethiopië en van Ray of Hope in vraag worden gesteld. Via Ray of Hope zijn er 626 kinderen uit Ethiopië geadopteerd tussen 1996 – 2017, waarna het kanaal gesloten werd door de Ethiopische overheid. Ray of Hope betreurt dat het adoptiegebeuren negatief in de pers komt. We begrijpen dat dit onrust veroorzaakt bij geadopteerden, adoptiegezinnen, en kandidaat-adoptanten. Er zijn echter ook heel wat positieve reacties die ROH ondersteunen. Lees meer

Krantenartikel

Afgelopen zaterdag en vandaag verscheen een krantenartikel over adopties uit Ethiopië. Indien u hierbij vragen heeft, mag u ons vanzelfsprekend contacteren. Het team van Ray of Hope Lees meer

A-Buddy

Vorige week lanceerde Steunpunt Adoptie hun nieuw project: A-Buddy, een onlinehulpplatform voor en met geadopteerden. Geadopteerden kunnen er anoniem chatten met een andere geadopteerde of een vaste buddy aanvragen. Meer informatie op: www.a-buddy.be Lees meer

Nieuwe procedure voornaamswijziging

Vanaf 1 augustus 2018 zal de procedure om van voornaam te veranderen volledig worden overgedragen aan de gemeentes. De procedure zal ook sneller verlopen. Lees meer

Vormingen Steunpunt Adoptie

Bekijk hier de vormingen van Steunpunt Adoptie: Lees meer

Proeffase Bhutan

Ray of Hope heeft de toestemming om proefdossiers op te starten voor een adoptie uit Bhutan. Hiervoor zijn we op zoek naar avontuurlijke kandidaat adoptanten. Lees meer

Zelfstandigen krijgen zelfde procedure voor aanvraag adoptie-uitkering

Op 12/11/2015 werd onderstaand voorstel goedgekeurd in de kamer. Lees meer

Voor en door geadopteerden!

APU is voor velen reeds gekend. Ze bestaan namelijk reeds 14 jaar en komen samen in Hasselt. Recent is er ook in Oost-Vlaanderen een groep opgericht, nl. Te Awa voor en door geadopteerden. Lees meer

Document infosessie

Het landenoverzicht zoals meegegeven op de infosessie voor startende kandidaat adoptanten kan u vinden onder downloads. Lees meer