Infoavonden 2018

U kan een informatieavond bijwonen indien u het eerste luik van de infosessie gevolgd heeft. U kan contact opnemen met Ray of Hope voor inschrijving en meer informatie. Lees meer

Vormingen Steunpunt Adoptie

Bekijk hier de vormingen van Steunpunt Adoptie: Lees meer

VAG vormingsavonden

Het VAG organiseert verscheidene vormingsavonden rond adoptie. Lees hierover meer en schrijf in via de website: http://www.adoptievlaanderen.be/adoptievlaanderen-vzw_vormingsavonden-form.asp Lees meer

Proeffase Bhutan

Ray of Hope heeft de toestemming om proefdossiers op te starten voor een adoptie uit Bhutan. Hiervoor zijn we op zoek naar avontuurlijke kandidaat adoptanten. Lees meer

Opening kanaal Togo

Op 23 februari ontvingen we bericht van VCA dat het kanaal Togo geopend kan worden na positieve evaluatie van de proeffase. Lees meer

Adopties uit Ethiopië tijdelijk opgeschort

Hieronder het persbericht dat VCA publiceerde naar aanleiding van de opschorting van adopties uit Ethiopië. Meer info vindt u op www.kindengezin.be Lees meer

Zelfstandigen krijgen zelfde procedure voor aanvraag adoptie-uitkering

Op 12/11/2015 werd onderstaand voorstel goedgekeurd in de kamer. Lees meer

Voor en door geadopteerden!

APU is voor velen reeds gekend. Ze bestaan namelijk reeds 14 jaar en komen samen in Hasselt. Recent is er ook in Oost-Vlaanderen een groep opgericht, nl. Te Awa voor en door geadopteerden. Lees meer

Projectsteun in Ethiopië

Ray of Hope ondersteunt projecten in Ethiopië. Deze projecten worden opgezet door de weeshuizen en hebben tot doel de omgeving of regio waar het weeshuis zich bevindt te verbeteren. De projecten richten zich vnl. op ondersteuning aan gezinnen, alleenstaande moeders, het opvangen van straatkinderen, - … Lees meer

Document infosessie

Het landenoverzicht zoals meegegeven op de infosessie voor startende kandidaat adoptanten kan u vinden onder downloads. Lees meer