Permanentie in juli

Ray of Hope zal tijdens de maand juli andere permanentie uren hanteren: We zijn op volgende momenten telefonisch bereikbaar: maandag en dinsdag: 10u-12u en van 14u-16u woensdag en donderdag van 14u - 16u vrijdag van 10-12u. Dank voor uw begrip Lees meer

infonamiddag geboorteouders zoeken in China

Op 19/03/2016 wordt er in Hamme een infonamiddag georganiseerd rond het zoeken van geboorteouders in China. Meer informatie kan u vinden op de flyer in bijlage. Inschrijven kan via gozoeken@gmail.com Lees meer

Aandacht voor VZW Zabakina

Ray of Hope heeft in het verleden de mogelijkheden tot samenwerking met DR Congo bekeken en heeft daarbij waardevolle contacten kunnen leggen met het weeshuis Creroea. Zabakina organiseert acties om projecten te financieren en ondersteuning te bieden aan Creroea in DR Congo. Omdat we overtuigd zijn dat zij goed werk leveren, graag jullie aandacht en stem voor onderstaande wedstrijd. Lees meer

Beste wensen

Onze warmste wensen voor een prachtig en gelukkig nieuw jaar! Ray of Hope zal tijdens de kerstvakantie gesloten zijn op 26/12/2016 en op 02/01/2017. De andere dagen is er permanentie voorzien. Lees meer

Generatie K

TV-tip! Zaterdag 24 december ‘Generatie K’ om 9u35 op Ketnet. Nu zaterdag is er een reportage over adoptie met Deme en Debora, 2 meisjes uit Ethiopië geadopteerd. Lees meer

Ethiopisch kerstfeest 2017!

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert Finado vzw het Ethiopisch kerstfeest in Berlare. De praktische informatie kan je vinden onder 'downloads'. Graag tot dan, het team van Ray of Hope Lees meer

VAG vormingsavonden

Het VAG organiseert verscheidene vormingsavonden zoals: de vorming "CyberADOPTIEspace" of "Zelfzorg"? Lees hierover meer en schrijf in via de website: http://www.adoptievlaanderen.be/adoptievlaanderen-vzw_vormingsavonden-form.asp Lees meer

Sherborne lessen

Adoptieouder Brigitte Goovaerts organiseert in functie van haar opleiding tot Sherborne docent 2 gratis lessen. De eerste gaat door in CC Beringen op 21 september. Tijdstip, 15.30 tot 16.30. Volledig kosteloos. Er is plaats voor 6 kindjes en hun ouder(s). Leeftijd liefst 4 tot 12 jaar. Er zal wel gefilmd worden gezien er een film verwacht wordt op het examen. Nadien wordt deze vernietigd. Je kan Brigitte contacteren via bmgoovaerts@gmail.com voor meer informatie. Lees meer

Proeffase Bhutan

Ray of Hope heeft de toestemming om proefdossiers op te starten voor een adoptie uit Bhutan. Hiervoor zijn we op zoek naar avontuurlijke kandidaat adoptanten. Lees meer

Opening kanaal Togo

Op 23 februari ontvingen we bericht van VCA dat het kanaal Togo geopend kan worden na positieve evaluatie van de proeffase. Lees meer

Infoavonden 2016 - 2017

U kan een informatieavond bijwonen indien u het eerste luik van de infosessie gevolgd heeft. U kan contact opnemen met Ray of Hope voor inschrijving en meer informatie. Lees meer

Adopties uit Ethiopië tijdelijk opgeschort

Hieronder het persbericht dat VCA publiceerde naar aanleiding van de opschorting van adopties uit Ethiopië. Meer info vindt u op www.kindengezin.be Lees meer

Zelfstandigen krijgen zelfde procedure voor aanvraag adoptie-uitkering

Op 12/11/2015 werd onderstaand voorstel goedgekeurd in de kamer. Lees meer

Oproep Steunpunt Adoptie

Ray of Hope ontving volgende oproep van Steunpunt Adoptie: Steunpunt Adoptie wil graag adoptiegezinnen in beeld brengen. We maken, in samenwerking met professionele fotografe Evy De Ceur, een fotoreportage over de verscheidenheid van adoptiegezinnen in Vlaanderen. Enkele families reageerden reeds, doch we zijn nog op zoek naar meer gezinnen. Lees meer

Vormingen Steunpunt Adoptie

Bekijk hier de vormingen van Steunpunt Adoptie: Lees meer

APU - herhaalde oproep

APU doet een oproep! Hierbij de folder voor meer uitleg. Lees meer

Voor en door geadopteerden!

APU is voor velen reeds gekend. Ze bestaan namelijk reeds 14 jaar en komen samen in Hasselt. Recent is er ook in Oost-Vlaanderen een groep opgericht, nl. Te Awa voor en door geadopteerden. Lees meer

Accreditatie Haïti

Op 20 december 2014 ontving Ray of Hope bericht van onze accreditatie in Haïti. Lees meer

Accreditatie Vietnam

In december werd Ray of Hope op de hoogte gebracht van onze accreditatie in Vietnam. Lees meer

Document infosessie

Het landenoverzicht zoals meegegeven op de infosessie voor startende kandidaat adoptanten kan u vinden onder downloads. Lees meer

Projectsteun in Ethiopië

Ray of Hope ondersteunt projecten in Ethiopië. Deze projecten worden opgezet door de weeshuizen en hebben tot doel de omgeving of regio waar het weeshuis zich bevindt te verbeteren. De projecten richten zich vnl. op ondersteuning aan gezinnen, alleenstaande moeders, het opvangen van straatkinderen, - … Lees meer